• Tommi Sakari Aalto

Puolustan avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Päivitetty: 12. maalis 2019


Oikeusperiaatetta tulee vahvistaa eikä kansalaisten oikeusturvaa saa heikentää.Oikeuspalveluiden saatavuus on taattava kohtuullisin kustannuksin koko maassa. Suomalaisen kriminaalipolitiikan tavoitteena tulee olla tekojen moraalisen tuomittavuuden ja rangaistusten ankaruuden vastaavuus. Lainsäädännössä on oltava mahdollisuus todelliseen elinkautiseen erittäin vakavista rikoksista.


“Hyvä työllisyys- ja sosiaalipolitiikka sekä hallittu maahanmuutto ovat avaimia rikollisuuden vähentämiseen.”

Hyvä työllisyys- ja solsiaalipolitiikka sekä hallittu #maahanmuutto ovat avaimia rikollisuuden vähentämiseen. Jokaisen on voitava luottaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään, joten lainsäädännön tulee olla selkeää ja täsmällistä. Hallinnon on oltava läpinäkyvää.


Tapaa, jolla suomalaisen lainsäädännön perustuslainmukaisuus selvitetään tulee arvioida ja kehittää.#Oikeusturva #Sosiaalipolitiikka #Työllisyys #Lainsäädäntö #Hallinto #Oikeusjärjestelmä

6 katselukertaa0 kommenttia