Copyright Tommi Aalto 2019

Tommi Aalto

ennakkoluulotton ja demokraattinen Eurooppa

Vaalin Suomen ainutlaatuisuutta ja suomalaista itsestuntoa. Suomalaisuus ei ole sulkeutunutta. Jokaisesta, joka haluaa osallistua suomalaisen sivistyksen ja hyvinnoinnin rakentamseen ja hyväksyy suomalaiset perusarvot, voi tulla suomalainen. Kunnioitan ihmisoikeuksia, enkä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.

Turvallinen ja hyvinvoiva Suomi

Yhteiskunnassa olevien ongelmien syihin on kyettävä puuttumaan jo ennen niistä tulee turvallisuusuhkia. Keskeisin ongelma koko Euroopassa on syrjäytyminen, jonka syyt puolestaan voivat liittyä niin eriarvoistumisen kasvuun, maahanmuuttoon, radikalisoitumiseen kuin työttömyyteen. Lisääntyvä maahanmuutto lisää tarvetta ymmärtää etnistä, kielellistä, uskonnollista ja muuta kulttuurista moninaisuutta ja edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

Ilmastonmuuton koskettaa koko ihmiskuntaa

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka joka koskettaa meitä kaikkia suorasti ja epäsuorasti niin lämpenevän ilmaston, nousevan merenpinnan, romahtavien ekosysteemien, terveysriskien, kuin heikentyneen ruuantuotannon kautta. ilmastonmuutoksen torjuminen ja pysäyttäminen tärkein tehtävämme. Se edellyttää  kiertotalouden, kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämistä.

Vahva rahalitto

EU:n finanssipolitiikkaa tulee kehittää vahvistamalla jäsenvaltioden lainsäädäntöä yhdenmukaistamalla ja vahvistamalla sitä, jotta suurten kansainvälisten yritysten verosuunnittelu ja verojen piilottelu voidaan tehokkaasti estää.