" Olen Tommi Aalto, Sinisten valtuustoryhmän jäsen, Helsingin Sinisten varapuheenjohtaja ja tuotannonsuunnittelija.

Haluan olla mukana turvaamassa suomalaisen oikeusvaltion, hyvinvoinnin ja rakentaa kaikille suomalaisille turvallisen huomisen.

 

Vahva ja elinvoimainen yhteiskunta huomioi jokaisen tasavertaisesti syrjimättä ketään, tutustuu rohkeasti uuteen ja uskaltaa tehdä kauaskantoisia päätöksiä. "

Olen 33-vuotias Sinisen Tulevaisuuden rp:n puoluevatuuston jäsen ja Hel-singin Sinisten varapuheenjohtaja Itä-Helsingistä. Olin ehdolla kevään 2019 Eduskunta- ja Europarlamentti vaalei-ssa.

Vietin suuren osan lapsuudestani kotona kaupungissa ja sukulaisten luona maaseudulla. Tuolloin synty-neet tunnesiteet perheeseen ja  yhteenkuuluvuudentunne maaseu-tuun sekä luontoon ovat vieläkin lähellä sydäntäni ja ne ovat tärkeä osa elämääni.

Lapsena halusin arkeologiksi – kuten Indiana Jones, enkä niinkään poliiti-koksi. Olin enemmän kiinnostunut historiasta ja maantiedosta. Ensi-kosketukseni politikkaan sain noin 5-vuotiaana, kun liikenneministerinä tuolloin toiminut tätini aviopuoliso Raimo Vistbacka yllättäen haettiin kesämökiltämme ylimääräiseen hal-lituksen kokoukseen. Itsenäisyys-päivän vastaanoton seuraamisesta muodoistui jonkinlainen perinne perheessämme. Politiikka oli muka-na pöytäkeskusteluissa, muttei kui-tenkaan hallinnut niitä. Hiljalleen aloin kiinnostua politiikasta ja opin ymmärtämään sitä paremmin. Politiikka ei kuitenkaan ollut itses-tään selvä uravalinta

Kirjoitin Ylioppilaaksi Järvenpään Lu-kiosta 2004 ja suoritin asepalve-lukseni seuraavana vuonna Karjalan Prikaatissa kiitettävin palvelusarvo-sanoin. Kotiuduttuani armeijasta työskentelin erilaisissa työtehtävissä ICT-alalla Elisa Oyj:sä, DnaOy:ssä ja Telia Finland Oyj:ssä. Tein maailman-ympärimatkan 2007-2008

Palattuani Suomeen aloitin kansain-välisen talouden opinnot Haaga-Helia AMK:ssa. Opintojeni ohella jatkoin työskentelyä ICT-alalla. Työstentelin myyntineuvottelijana 5,5 vuotta sekä puoli vuotta Retail Marketin Specialisti-na Telia Finland Oyj:ssä vuosina 2012-

2018. Vuodesta 2017 olen myös ollut IT-konsultointia ja sovelluskehitystä te-kevän Appsoft Oy:n hallituk-sessa. Nyt työskentelen tuotannon-suunnitteljana ja vaihetelvien projek-tien esimiehenä tapahtuma-alalla, alati ja nopeasti muuttuvassa työympäristö-ssä.

Marraskuussa 2015 minuun iski hen-genvaarallinen pehmytkudoksissa ete-nevä lihansyöjäbakteeri. Kuluvan vuo-den aikana läpikävin 6 leikkausope-raatiota. Toivuin koettelumuksesta ja nyt jatkan elämää entistä vahvenpana - kiitos, jokaisen minua hoitaneen kirur-gin ja sairaanhoitajan.

 

Tapaustani tultiin katsomaan ulko-mailta asti ja opin arvostamaan julkisen terveydenhuoltomme kansainväsesti-kin vertailtuna korkeaa laatua.

 

Politiikka ei kuitenkaan jäänyt missään vaiheessa sivuun elämästäni. Päin vastoin, siitä alkoi tulla yhä suurempi osa elämääni. 2016 minut valittiin Helsingin Perussuomalaiset nuoret ry:n hallituksen varajäseneksi ja olin yksi Helsingin PS-nuorten eniten ääniä saanut ehdokas kunnallisvaaleissa 2017. 2018 kuitenkin erosin Perussuo-malaisista ja liityin Sininen tulevaisuus rp:een.

Arvostan osaamista, oppimista ja opettamista. Kansallisen menestyk-semme eräs keskeinen tekijä aina on ollut tasa-arvoinen ja laadukas koulu-tusjärjestelmä. Tutkimukseen ja kehi-tystyöhön panostaminen on aina sijoi-tus Suomeen.

Minulle politiikka ei ole vallan tavoit-telua vaan mahdollisuus aidosti auttaa muita ja kehittää yhteiskuntaa kaikille parempaan suuntaan. Edustajanasi sitoutumaan työskentelmään näiden aatteiden puolesta enkä voisi kuvitella parempaa palveluspaikkaa Suomen hyväksi kuin Eduskunta.

Arvopohjani

Toimiessani poliitikkona et aina kuule tekemistäni päätöksistä, joten sinun on tärkeää tietää että perustan päätökseni, niin omassa henkilökohtaisessa elämässäni, kuin myös politiikan teossa: rehellisyyteen; oikeudenmukaisuuteen; tasa-arvoon; sananvapauteen; ahkeruuteen; isänmaallisuuteen; lähimmäisenrakkauteen.

Harrastukset ja vapaaehtoistyö

TAEKWONDO 9. kup 4/1997

Suomen Taekwondoliitto

AIKIDO 6. kyu 12/2000, 5. kuy 3/2001

Suomen Aikodoliitto

 

KRAV MAGA 1. level 10/2006, 2. level 5/2017

Järvenpään Kehäkarhut, Krav Maga Japan / Suomen Krav Maga Liitto, International Krav-Maga Federation

KYUSHO JUTSU 5. kyu 11/2006, 4. kyu 5/2007

Järvenpään Kehäkarhut / European Kyusho Jitsu Tuite
 

KANSALAISEN TURVAKURSSI 4/2002, 8/2002

Turvallisuuspolitiikka, Maanpuolustus, Kansalaisvalmiudet, Turvallisuuden lisääminen erilaisissa kriisitilanteissa / Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 

CASCINA SANTA BRERA (MILAN) Reno Workcamp 7/2004 

Allianssin nuorosovaihto

Copyright © 2020 Tommi Aalto | #UusiPolitiikanAalto