Vahva ja elinvoimainen yhteiskunta huomioi jokaisen tasavertaisesti syrjimättä ketään, tutustuu rohkeasti uuteen ja uskaltaa tehdä kauaskantoisia päätöksiä. 

​Olen aina ollut kiinnostunut historiasta ja maantiedosta. Nuorena halusinkin ar-keologiksi, enkä niinkään poliitikoksi. Muinaiset kulttuurit ja ihmiset kiehtoivat minua. Luin paljon ja tutustuin ennakkoluulottomasti uusiin ihmisiin. Kaveripiirini oli monikielinen ja ala-asteelta ja, vaikken sitä osannut vielä tuolloin ajatella kaukaa viisaasti, nyt tiedän sen olleen rikkaus.

Vietin suuren osan lapsuudestani kotona kaupungissa ja sukulaisten luona maaseu-dulla. Tuolloin syntynyt side ja maaseutuun ja yhteenkuuluvuudentunne luontoon ovat vieläkin lähellä sydäntäni ja tärkeä osa elämääni. 

Ensi-kosketukseni politikkaan sain kuitenkin jo hyvin nuorena, kun tuol-loin liikenneministerinä toiminut tä-tini aviopuoliso Raimo Vistbacka haettiin kesämökiltämme ylimää-räiseen hallituksen kokoukseen. Poli-tiikka oli mukana pöytäkeskusteluis-sa, muttei kuitenkaan hallinnut niitä. Hiljalleen aloin kiinnostua politiikas-ta enemmän ja opin ymmärtämään sitä paremmin.

Kirjoitin Ylioppilaaksi Järvenpään Lukiosta 2004. Lukion jälkeen suoritin asepalvelukseni Karjalan Prikaatissa, josta kotiuduin kiitettävin palve-lusarvosanoin. 200I6 aloitin työskentelyn Elisalla myyjänä ja myöhemmin yrityspalvelun toimitustiimissä. 2008 tein maailmanympärimatkan ja vierailin kahdessatoista maassa, kolmella mantereella.

received_943242745764360.jpeg
IMG-20181204-WA0060.jpeg
20180505_212930 (2).jpg

2010 aloitin työni ohella kansainvälisen talouden opinnot Haaga-Helia AMK:ssa. 2012 siirryin töihin Soneralle (nyk. Telialle) jossa työskentelin eri-laisissa myynnin, tuotannon ja suunnittelun sekä järjestelmäkouluttajan teh-tävissä vuoteen 2018. Vuodesta 2018 lähtien olen työskennellyt tapah-tumamuotoilun parissa tuotannonsuunnittelijana ja myyntikoordinaattorina.

​​

2015 minuun iski hengenvaarallinen pehmytkudoksissa etenevä lihan-syöjäbakteeri ja jouduin kolmeksi viikoksi sairaalaan. Saavuttuani sairaalaan vaivaa ei ensin tunnistettu. Vietin ensimmäisen yön tiputuksessa ja seuraavana aamuna kirurgi tuli katsomaan minua – kuulin elinaikaa olevan enää tunnista kahteen – olin välittömässä vaarassa kuolla. Minut kiidätettiin leikkaussaliin ja loppu on historiaa.

121120071731-1.jpg

Sairaalassaoloaikana minut leikattiin vielä kolmesti ja kuluvan vuoden aikana läpikävin yhteensä kuusi leikkausoperaatiota. Toivuin kuitenkin koette-lemuksesta yhtenä kappaleena, vaikka ennusteeni ei näyttänyt alkuun hyvältä ja todennäköisyys selvitä vakavasta lihansyöjäbakteeri-infektiosta ilman ulkoisia vammoja on häviävän pieni.

Olen ikuisesti kiitollinen kaikille teille minua Peijaksen ja Töölön sairaa-lassa hoitaneille ja minusta huolehti-neille asiantuntijoille, kirurgeille ja hoitajille.

Tapaukseeni tultiin tutustumaan ulkomailta asti ja tapasin korjaavaan kirurgiaan erikoistuneita terveydenhuollon ammattilaisia Norjasta ja Brasiliasta. Opin arvostamaan julkisen terveydenhuoltomme korkeaa laatua ja kansainvälisesti vertailtuna aivan omassa luokassaan. Tämä kokemus ravisutti elämää ja pakotti ajattelemaan sekä arvioimaan asioita uusiksi – samalla se myös opetti tiettyä periksiantamattomuutta ja mielenrauhaa.

​​​

Politiikka ei kuitenkaan jäänyt mis-sään vaiheessa elämästäni - päin vastoin, siitä alkoi tulla yhä suurempi osa elämääni. 2016 minut valittiin Helsingin perussuomalaisten nuor-ten hallituksen varajäseneksi ja olin 2017 kuntavaaleissa yksi Helsingin PS-nuorten eniten ääniä saanut ehdokas. 2018 kuitenkin erosin Pe-russuomalaisista mielipide- arvojen  erojen takia ja liityin Siniseen tule-vaisuuteen. 2019 olin ehdolla kevään Eduskunta- ja Europarlamentti vaa-leissa.

Nyt olen Sinisen Tulevaisuuden puoluevaltuuston jäsen ja Helsingin Sinisten varapuheenjohtaja, Itä-Helsingistä. Minulle politiikka on mahdollisuus aidosti auttaa muita ja kehittää yhteiskuntaa kaikille parempaan suuntaan.

040320082983 - Copy.jpg
IMG_PITU_20190915_003712.jpg
FaceApp_1550611226285.jpg
20190330_143931.jpg
20200329_212633.jpg
FaceApp_1538685333019 - Copy.jpg

Arvostan osaamista, oppimista ja opettamista. Kansallisen menestyksemme ja kilpailukykymme eräs keskeisin tekijä aina on ollut tasa-arvoinen ja laadukas koulutusjärjestelmä. Lapsiin ja nuoriin, niin kuin tutkimukseen ja kehitystyöhön panostaminen on aina sijoitus Suomeen.

Edustajanasi sitoutumaan työskentelemään näiden aatteiden puolesta enkä voisi kuvitella parempaa palveluspaikkaa Suomen hyväksi kuin Eduskunta.

Arvopohjani

Toimiessani poliitikkona et aina kuule tekemistäni päätöksistä, joten sinun on tärkeää tietää että perustan päätökseni, niin omassa henkilökohtaisessa elämässäni, kuin myös politiikan teossa: rehellisyyteen; oikeudenmukaisuuteen; tasa-arvoon; sananvapauteen; ahkeruuteen; isänmaallisuuteen; lähimmäisenrakkauteen.

Harrastukset ja vapaaehtoistyö

TAEKWONDO 9. kup 4/1997

Suomen Taekwondoliitto

AIKIDO 6. kyu 12/2000, 5. kuy 3/2001

Suomen Aikodoliitto

 

KRAV MAGA 1. level 10/2006, 2. level 5/2017

Järvenpään Kehäkarhut, Krav Maga Japan / Suomen Krav Maga Liitto, International Krav-Maga Federation

KYUSHO JUTSU 5. kyu 11/2006, 4. kyu 5/2007

Järvenpään Kehäkarhut / European Kyusho Jitsu Tuite
 

KANSALAISEN TURVAKURSSI 4/2002, 8/2002

Turvallisuuspolitiikka, Maanpuolustus, Kansalaisvalmiudet, Turvallisuuden lisääminen erilaisissa kriisitilanteissa / Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 

CASCINA SANTA BRERA (MILAN) Reno Workcamp 7/2004 

Allianssin nuorosovaihto