top of page

Osaamisen ja kulttuurin puolesta

Päivitetty: 12. maalisk. 2019


Kansallisen menestyksemme eräs keskeinen tekijä on ollut tasa-arvoinen ja laadukas koulutusjärjestelmä.Arvostan osaamista oppimista ja opettamista. Kansallisen menestyksemme eräs keskeinen tekijä on ollut tasa-arvoinen ja laadukas koulutusjärjestelmä. Tutkimukseen ja ja kehitystyöhön panostaminen on sijoitus suomeen. Suomen kouluosaaminen on oltava vahva vientivaltti.


“Kannatan kielivapautta kaikilla opintoasteilla.”

Koulutusjärjestelmän on vastattava yhteiskunnan ja työelään murrokseen. Koulutusen eri vaihessa tulee lisätä työelämälähtöisyyttä ja kannustaa yrittäjyyteen. Työssä oppiista ja elin-ikäistä opiskelua on vahvistettava.


Perheillä tulee olla päätösvaltaa lastensa osallitumisesta varhaiskasvatukseen. Perus-kouluihin on rakennettava turvallinen ja ja rauhallinen oppimisympäristö, jossa koulukiusaamiseen puututaan jo vahaaisessa vaiheessa.

Sininen tulevasuus on osa historiallista suomalaisuusliikettä, joka edistää ja vahvistaa suomenkielen asemaa. Kannatan kielivapautta kaikilla opintoasteilla.


Vaalin suomalaista kulttuuriperintöä ja haluan parantaa kultturialan yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Korostan myös liikunnan ja urheilun kansanterveydellistä vaikuttavuutta.18 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page