top of page

Turvallisuus on perusoikeus

Päivitetty: 13. maalisk. 2019


Yhteiskunnassa olevien ongelmien syihin on kyettävä puuttumaan jo ennen niistä tulee turvallisuusuhkia.Keskeisin ongelma on syrjäytyminen, jonka syyt puolestaan voivat liittyä niin eriarvoistumisen kasvuun, maahanmuuttoon, radikalisoitumiseen kuin työttömyyteen.


"Sisäisen turvallisuuden uhkia ei voi erottaa ulkoisista uhkista. Uhkien monimuotoistuessa on viranomaisten välinen koordinointi ja yhteistyö erityisen tärkeää.”

Sisäisen turvallisuuden uhkia ei voi erottaa ulkoisista uhkista. Uhkien monimuotoistuessa on viranomaisten välinen koordinointi ja #yhteistyö erityisen tärkeää. Hybridisodankäyntiin liittyviin ilmiöiihin kuten valemedioden tointaan on varauduttava. Suomen vahvuutena on ihmisten luottamus turvallisuusviranomaisiin. Tähän luottamukseen liittyy niin viranomaisten #puolueettomuus kuin riittävät resurssit toimia koko maan alueella. Poliisien määrä on pidettävä riittävänä ja rajavartiolaitoksen ja tullin toimintakyvystä on hulehdittava.


Viranomaisten tomintavaltuudet

ja toimiva yhteistyö on turvattava lainsäädäntöä kehittämällä. Suomen on jatkettava terrorismin vastaista taistelua niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Комментарии


bottom of page