top of page

Kohti Eurovaaleja

Päivitetty: 24. marrask. 2019

Sininen tulevaisuus on EU-kriittinen puolue, joka tahtoo vähemmän mutta parempaa EU:ta. EU:n on oltava kevyt ja kansanvaltainen kauppaliitto, ja sen toimivaltaa tulee rajata nykyisestä. Siniset ei hyväksy EU:n liittovaltiokehitystä. Poliittisen päätöksenteon pitää olla mahdollisimman lähellä ihmisiä, joita se koskee. Kansainvälisellä tasolla sen tulee olla vain niissä kysymyksissä, joissa yhteinen ongelmanratkaisu on Suomelle hyödyllistä.


Sinisten ratkaisut kohti parempaa unionia keskittyvät kolmeen asiaan: turvallisuuteen, parempaan kansanvaltaan ja kauppaliittoon, joka hyödyttää Suomea.

Turvaa Suomelle

Monet Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavat asiat ovat kansainvälisen tason ilmiöitä. Näistä keskeisin tulevina vuosina on humanitäärinen maahanmuutto, jonka järjestelmät on remontoitava alusta loppuun. Koko turvapaikkahakemusten käsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle ja ulkorajat turvattava niin, että hallitsematonta siirtolaisuutta läpi Euroopan ei enää tapahdu. Myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia on tehostettava. EU:n yhteistä terrorismin torjuntaa on vahvistettava. Turvapaikanhakijat on saatava unionin laajuiseen rekisteriin, jotta esimerkiksi rikoksia tehneet turvapaikanhakijat voidaan tunnistaa jokaisessa maassa. EU:n puolustusyhteistyötä ulkoisia uhkia vastaan on vahvistettava lisäämällä yhteisiä harjoituksia. Emme kannata EU:n omaa armeijaa, sillä päätäntävalta puolustusasioissa on pidettävä kansallisissa käsissä.

Kansanvaltaisempi EU

Kansalaisilla on liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n suuntaan ja toimintaan. Tämän vuoksi lähtökohtana onkin aina oltava kansallinen päätöksenteko asioissa, joissa ei tarvita ylikansallista sääntelyä. EU:n on aloitettava ohjelma oman aiemman sääntelynsä purkamiseksi, kuten myös arvioitava omien kymmenien virastojensa ja laitostensa tarpeellisuus uudelleen. Suomen EU-komissaarin valinta on tuotava eduskunnan päätettäväksi. Keskeisimmistä EU-kysymyksistä ja integraation etenemisestä on järjestettävä kansanäänestyksiä Suomessa. Esimerkiksi jos EU:n perussopimuksia muutetaan, tulee muutoksista järjestää kansanäänestys Suomessa ja kunnioittaa sen tulosta.


Järkevä kauppaliitto

Suomen on otettava yksiselitteisen selvä liittovaltion vastainen EU-linja. Syvenevä integraatio ei palvele pienen maan etua. Tavoitteeksi on otettava kevyt kauppaliitto, jossa ei tapahdu tulonsiirtoja jäsenmaiden välillä. EU:n budjettia on pienennettävä merkittävästi, jotta Ison-Britannian EU-ero ei johda muiden jäsenmaiden kasvaviin maksuosuuksiin. Suomen ei tule kierrättää EU:n kautta omia verovarojaan esimerkiksi maataloustukien muodossa, vaan maksaa ne kansallisella tasolla. EU:n on lisättävä veroparatiisimaiden listalle myös omat veroparatiisimaansa. Yritysverotuksen läpinäkyvyyttä tulee lisätä, jotta verot maksetaan siinä maassa, missä tulos on tehty. Verotusoikeuden on pysyttävä ainoastaan kansallisella tasolla.


Tutustu Sinisten eurovaaliohjelmaan kokonaisuudessaan täällä: https://www.sininentulevaisuus.fi/wp-content/uploads/2019/05/Eurovaaliohjelma-verkkoon.pdf13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page